Inger Hansson

Inger Hansson

Utsålt
Lokal: ,
Ämne: Arbetsglädje, Ledarskap, Konflikthantering

Inger Hansson vann Stora Talarpriset 2012. Genom sina glädjefyllda föreläsningar inspirerar och motiverar hon kring hur vi hanterar förändring, skapar förbättrat samarbete och mer arbetsglädje. Allvarliga budskap förmedlas i en härlig blandning av humor, värme och livsvisdom. 

”Ta vara på livet så länge det varar.”

Du har modet och kraften att påverka saker som du stundom tror ligger bortom din kontroll, ibland behöver du bara coachas till denna insikt. Inger Hansson, fil. kand. och diplomerad coach inom bl.a. personlig utveckling, har under sina yrkesverksamma år coachat hundratusentals människor till att just hitta modet och kraften till att påverka sig själva och hur omgivningen ser på dem. Hon har helt enkelt hjälpt dem växa som människor.
Inger Hansson är specialiserad på självkänsla och kommunikation. Hon betonar alltid vikten av att skratta tillsammans för när vi skrattar tillsammans är vi också mer benägna att ta till oss budskap, även tuffa sådana, och satsa fullt. Skrattet är dessutom det som sammanför oss människor, ett sätt att skapa en trevlig, kreativ och produktiv arbetsplats på. Skratta alltså mycket och gör det tillsammans!


Genom att lära ut redskap för både verbal och icke-verbal kommunikation ger Inger Hansson dig och dina medarbetare också verktyg till att visa större förståelse inför varandra. Hon menar att hennes främsta budskap är ”Ta vara på livet så länge det varar” och uppmanar dig därför att hitta en balans mellan arbete och fritid, aktivitet och vila. Du som har denna balans är benägen att känna större glädje och skratta mer – såväl hemma som på jobbet.