Christina Stielli

Christina Stielli

Utsålt
Lokal: ,
Ämne: Kommunikation, Ledarskap, Personlig utveckling

Christina Stiellis föreläsningar tar sitt avstamp i den spännande lyckoforskningen som pågår och blandar skratt med djupaste allvar. Hon sätter tummen på välbekanta dråpliga situationer på en arbetsplats och förmedlar insikter genom mina personliga betraktelser på hur livets berg-och-dal-bana ibland däckar oss.

Föreläsningarna syftar till att skapa förståelse för hur vi kan öka välmåendet, få gladare medarbetare som mår bättre, klara av förändringar och blicka framåt. Mår medarbetarna bra så mår företaget ännu bättre och kunder, uppdragsgivare och leverantörer påverkas positivt. Christina Stielli är författare, beteendevetare och föreläsare. Hon har under flera år arbetat med barn och ungdomar för att förmedla motivation, hopp och drömmar. Ofta i samarbete med Rädda Barnen och andra organisationer. När hon själv, mitt i livet, rasade ner i en grop bestämde hon sig för att ta reda på hur hon kunde vara glad utan att vara beroende av yttre omständigheter.

Hennes långa arbete mynnade ut i en föreläsning om egen glädje och arbetsglädje och hon mäter inte arbetsglädjen annat än i antal skratt per dag. Förutom föreläsningar, blev det också en bok: Jag vill vara glad! om egen glädje, om sökande efter lycka och den efterlängtade arbetsglädjen.
 

Förslag på föreläsningar:

Skapa arbetsglädje!

Vad är egentligen glädje på jobbet, kan man älska sina arbetsdagar och varför är det livsviktigt? Vad kan vi lära oss av hjärnforskningen? Kan lycka verkligen öka ett företags produktivitet? En föreläsning som lyfter, inspirerar och konkretiserar, som tar upp vikten av att ta ansvar för vem jag vill vara på min arbetsplats.  

Varför är inte alla andra normala som jag?

Vi är alla olika och det är hopplöst svårt att förstå sig på alla men om vi inte kan samarbeta i ett gott klimat då går det åt skogen förr eller senare. Om medarbetarskapet och relationerna på arbetsplatsen. En föreläsning med inspiration och verktyg för ett ännu bättre medarbetarskap! 

Varför ska vi ändra på saker när vi har det så bra?

Föreläsningen inför förändringsarbetet, efter omorganisationen eller mitt i flyttprojektet. Trygga medarbetare är de som kan släppa sin oro och fokusera på möjligheterna. Hur kan vi träna oss till ett positivt förhållningssätt till det vi möter och vilka är fördelarna? En föreläsning som ger checklistan på hur jag tränar bort min oro och handskas med problem.

För vem:

För team, arbetslag, företag och arbetsgrupp som vill ha verksamhetens mål i fokus, skapa arbetsglädje och energi, vårda sina relationer, skapa gyllene förutsättningar för utvecklings-arbeten. En inspiration för att när som helst öka motivation, fylla på glädje, öka kreativiteten och stärka upp medarbetarskapet.