Britta Sjöström

Britta Sjöström

Utsålt
Lokal: ,
Ämne: Personlig utveckling, Ledarskap

Britta Sjöström är journalist, författare och föreläsare. Hon har arbetat med alla typer av kommunikation, från dramadokumentärer och dagspress till ledarskap och rådgivning i kommunikationsfrågor. Efter många år som journalist, redaktör inom medicinteknik och affärsutveckling, och som rådgivare både nationellt och internationellt i kommunikations- och affärsfrågor, började Britta reflektera över hur beslut fattades. 

Inga beslut fattas, ingen information tas emot och ingenting utförs, utan att den mänskliga hjärnan är inblandad. Britta Sjöström erbjuder kunskap och inspiration kring hjärnan – kunskap som underlättar i allt beslutsfattande.

- Är man journalist sitter det i generna att gå till botten med hur saker och ting ligger till. Och all research om beslut ledde mig hela tiden tillbaka till hjärnan och dess funktioner. Hjärnan är det mest komplexa och fantastiska naturen skapat, och det underlättar i det dagliga livet, både privat och i jobbet, att förstå hur den fungerar. Så att det kan bli lite lättare och bättre.

2012 skrev Britta boken ”Våga Misslyckas - Affärsutveckling utan prestige", Bokförlaget Redaktionen. I januari 2016 kom nästa med boken ut, vilken hennes föreläsning är baserad på: ”Hjärnan bakom allt – dina tankar, din kropp, dina val”, Ordberoende Förlag. Britta har även gästat många TV och radioprogram som bl.a. SVTs Fråga Doktorn och Sveriges Radio P4 Göteborg, samt en rad tidningar. Sommaren 2016 medverkar hon i Oförnuft och Känsla i Sveriges Radio P1.

Föreläsningen ”Hjärnan bakom allt”

Om hur känslor döljer sig bakom de beslut vi kallar logiska. Om vad som händer i hjärnan när ett beslut är otydligt. Om hur stress och konflikter uppstår - och hur de kan undvikas. Hur vi tolkar varandras beteende.

Föreläsningen binder samman forskning inom neurologi, systemisk hjärnforskning och psykologi med ledarskap, näringsliv och organisation. Enkelt och elegant illustrerat med aktuella exempel, som ger både inspiration och kunskap.

Föreläsningen är 2 tim, kräver inga förkunskaper, och anpassas till grupp och bransch.

 • Styrelser 
 • Ledningsgrupp
 • Kommunikationsavdelningar
 • HR-avdelningar
 • Personalgrupper

Brittas föreläsning ger svar på frågor som: Varför är det så svårt att tänka positivt när man behöver det som mest? Hur lär mig att komma ihåg? Varför fattar jag beslut som jag på något plan vet är dåliga för mig? Hur kan jag genomföra det jag vill, fast det känns som jag inte vågar? Hur kan jag bättre förstå mig själv och andras beteende?

Föreläsningen är rolig, spännande och användbar, alltid baserad på forskningsunderlag och med anpassade exempel för publiken, oavsett om det är en chefs- eller arbetsgrupp eller en stor blandad publik. 

Britta bjuder också på några enkla fysiska övningar (Brain Gym) som snabbt minskar stress och ökar kreativiteten.

För varje genomförd föreläsning ger Britta bort en gratisföreläsning till gymnasieskolor, för att minska ohälsan bland ungdomar.

Workshops

Vill ni fördjupa er ytterligare erbjuder Britta också workshops, anpassade efter er situation. Det kan gälla :

 • Styrelsearbete
 • Värdegrundsarbete
 • Grupputveckling
 • Affärsutveckling
 • Varumärkesanalys 
 • Kris- och konflikthantering
 • Stresshantering
 • Kommunikationsanalys (kan även köpas som enskild tjänst, utan workshopform)

Syftet är att komma bort från lösa tyckande, och åsikter, och kunna inta ett metaperspektiv (helhetsperspektiv) för att nå fram till en tillfredsställande lösning.

Välj mellan hel- eller halvdag

 • Under en halvdag ges kunskap om hur hjärnan som kombineras med reflektion och diskussion kring de frågor som är aktuella för er och er verksamhet. 

 • Under en heldag finns tid att tillsammans arbeta konkret med frågeställningar som är aktuella för just er.