Anna Wilson - Att leda i förändring (1 dag)

Anna Wilson - Att leda i förändring (1 dag)

Lokal: Wilson Utveckling, Mässans Gata 18
Plats / Ort: Göteborg
Datum: 2018-04-10
Starttid: 8:30:00
Sluttid: 17:00:00

Hur många vill uppnå ett annat resultat utan att göra något annorlunda? Och om vi måste göra något annorlunda - innebär det att vi måste börja göra något nytt? Varför kan vi inte alltid behålla våra framgångsfaktorer och strategier som fungerat? För att lyckas måste vi låta vår organisation förändras och utvecklas, och framförallt prestera mer efter vilja än måste.

Förändringens Fyra Rum® är en vetenskaplig teoribildning, om vad som sker med människor, grupper och organisationer vid uppkommen, eller behov av, utveckling och/eller förändring, önskad såsom oönskad.

Över en högst intressant och utvecklande dag bygger vi gemensamt upp en av världens i särklass mest prakAskt användbara psykologiska teorier. Förändringens Fyra Rum® ger förståelse för hur människor reagerar i förändring, hur organisationen mår och praktiska verktyg för att leda mot målet.

Kursen innehåller följande moment:

  • Introduktion Förändringens Fyra Rum®
  • Vad händer med individer och grupper vid utveckling och förändring
  • Förståelse för hur du kommunicerar och leder vid behov av utveckling och förändring
  • Arbeta med praktiska verktyg som hjälper dig att fånga och hantera uppkomna situationer
  • Kunskap kring var, och hur du kan använda dig av modellen inom din verksamhet och din vardag

Välkommen till en inspirerande kursdag!

Målgrupp

För dig som arbetar i eller leder ett utvecklings- och förändringsarbete

Investering

3 695 SEK exkl. moms. Lunch, kaffe och kursmaterial ingår.

Kursen genomförs i internatform och deltagaren står för sina egna kostnader avseende resa, kost och logi.

Erbjudande: Om ni är fler än 3 personer som avser anmäla er samtidigt så hör ni av er om offert.

 

Kursledare, Anna Wilson

Wilson utvecklingsprogram för erfarna ledare och chefer. Anna Wilson har  gedigen erfarenhet och kompetens inom ledarskap och organisationsutveckling. Anna är certifierad i följande verktyg

  • Förändringens Fyra Rum®
  • Situationsanpassat Ledarskap®
  • Mayers Briggs Typeindicator JTI®
  • Business & Leadership Coaching

Anna är även mentor i Connect Väst, samtalsledare på Västsvenska Handelskammaren samt föreläsare och handledare på IHM Business School i Personligt Ledarskap.

Om du har frågor till utbildningen är du välkommen att kontakta Anna Wilson på 0736-843235

 

_______________________________

 

Wimabs ledarskapsprogram genomförs i samarbete med Wilson Utveckling

Wilson Utveckling hjälper sina kunder till ökad effektivitet, lönsamhet och arbetsglädje. Du hittar du både öppna och företagsanpassade utbildningar som möter individ, grupp, team och organisation. Vi utvecklar medarbetare, chef, ledare, projektledare, ledningsgrupp, HR, VD och annan ledande befattning.